Usługi pielęgniarskie - oferta

Niedłączną częścią naszego zespołu medycznego są również pielęgniarki. W naszej poradni pracują wyłącznie pielęgniarki, które mają odpowiednie przygotowanie do pracy z pacjentami i wysokie kompetencje zawodowe. Przestrzegają one wysokich norm etycznych i zapewniają pacjentom najwyższy poziom opieki. Dzięki posiadanej wiedzy mogą asystować lekarzom przy zabiegach oraz oferować pacjentom pełem zestaw usłu pielegniarskich.


Zabiegi pielęgniarskie obejmują między innymi:

 • Leczenie odleżyn ran przewlekłych - wykonywanie opatrunków na zlecenie lekarzy
 • Wykonywanie injekcji (zastrzyków) - zleconych przez lekarza zgodnie z uprawnieniami lekarki
 • Pobieranie badań - zgodnie z obowiązującymi standardami
 • Zdejmowanie szwów - u pacjentów po zabiegach i urazach
 • Podawanie leków - według stałych zaleceń lekarskich, jak również leków zleconych doraźnie
 • Współpraca z lekarzem - zapewnienie recept na leki przyjmowane w chorobach przewlekłych, pomoc w uzysaniu wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne itp.
 • Edukacja w zakresie pielęgnacji i aktywizacji chorego - na życzenie instruktaż dla rodziny jak prawodłowo opiekować się osobą starszą, chorą, niepełnosprawną

Cennik świadczeń i usług z zakresu opieki w poradni chirurgiczno-ortopedycznej:

 • Porada pielęgniarska - 20zł
 • Wybrana injekcja domięśniowa. Usługa ze sprzętem, bez leku - 40zł
 • Injekcja podskórna. Usługa ze sprzętem, bez leku - 30zł
 • Pobranie materiału do badań - wymazy z ran. Bez transportu do laboratorium - 30zł
 • Zmiana opatrunku (usłyga jednorazowa) - 35zł
 • Zmiana opatrunku (usłyga wilokrotna). Bez kosztu leku - 25zł
 • Lewatywa. Wlewke zapewnia pacjent - 40zł
 • Zdjęcie szwów. Obejmuje również klamerki - 35zł
 • Pomiar ciśnienia tętniczego - 10zł
 • Pomiar cukru glukometrem - 10zł
 • Edukacja pacjenta i rodziny (do 20 min.) np. w zakresie pielęgnacji rany - 35zł
 • Wypisywanie recept - kontunuacja leczenia - 30zł
 • Weryfikacja i kontrola założonych opatrunków, ortez - 30zł
 • Usuwanie kleszcza - 30zł